Dietistenpraktijk Samen Sterk levert zorg bij alle zorgverzekeraars!

Vergoeding
In 2019 wordt de dietiste voor 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u minimaal 4-6 consulten vergoed krijgt. Houd hierbij rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering.

Bent u aanvullend verzekerd? dan kunt u tot wel 5 uur vergoeding krijgen voor de dietiste.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

 

Ketenzorg
Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, Astma etc.  is dieetadvisering soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden ( ook wel de ketenzorg genoemd).
Indien dit het geval is, wordt de factuur betaald door de ketenzorg die dit in uw regio regelt. Uw huisarts en de diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor u geldt.

VERGOEDINGEN VANUIT DE AANVULLENDE VERZEKERING EN DE KETENZORG
GAAN NIET TEN KOSTE VAN HET EIGEN RISICO !

………………………………………………………………………………………………………………………….

Behandeltijd:

 1. Directe tijd met de diëtiste
  Directe tijd met de dietiste. voedingsanamnese, Wegen en meten, vragen beantwoorden etc,
  Het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers valt hier ook onder. U mag hierbij aanwezig zijn.
  .
 2. Indirecte tijd: Individueel dieetvoorschrift
  De tijd die de diëtist nodig heeft voor het opstellen van:
  – analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens;
  – het opstellen van een persoonlijk dieetadvies
  U bent hier niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

 

Tarieven (3-5 uur vergoed)

Intake €90,- ( 45-60 min)
Vervolgconsult(en) € 30,- (20 min)
Telefonisch consult  € 15,- (10 min)
Thuisbezoek € 15,-
Niet tijdig afzeggen van afspraak (binnen 48 uur afzegging) €30,-

Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail of het bestellen van producten wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten. Afhankelijk van de duur. 

Zie Algemene Voorwaarden