3-5 uur Diëtiste

Wij worden door alle zorgverzekeraars vergoed!

- Onze diëtisten houden ook telefonisch spreekuur -

Vergoedingen

Vergoeding

In 2020 wordt de diëtist voor 3 uur per jaar vergoed vanuit de
basisverzekering. Dit betekent dat u minimaal 4-6 consulten vergoed
krijgt. Houd hierbij rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan kunt u tot wel 5 uur vergoeding krijgen voor de diëtist.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten kosten van het eigen risico!

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

Ketenzorg

Ketenzorg

Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, astma etc. is dieetadvisering soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden ( ook wel de ketenzorg genoemd). Indien dit het geval is, wordt de factuur betaald door de ketenzorg die dit in uw regio regelt. Uw huisarts en de diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor u geldt.

Vergoedingen vanuit de Ketenzorg gaan niet ten kosten van het eigen risico!

Tarieven

Tarieven

Intake €90,- ( 45-60 min)
Vervolgconsult(en) € 30,- (20 min)
Telefonisch consult Kort € 15,- (5-10 min)
Telefonisch consult Lang € 30,- (15-20 min)
Thuisbezoek € 15,-
Niet tijdig afzeggen (<48 uur afzegging) €30,-

Het uitschrijven van een recept, het beantwoorden van vragen via telefoon, Whatsapp of e-mail of het bestellen van producten wordt gerekend als een consult van 30 minuten. Afhankelijk van de duur.

  • De tarieven/vergoedingen gelden ook voor online begeleiding!

Behandeltijd:

1. Directe tijd met de diëtist
Voedingsanamnese, wegen en meten, vragen beantwoorden etc,
Het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers valt hier ook onder. U mag hierbij aanwezig zijn.

2. Indirecte tijd: individueel dieetvoorschrift
De tijd die de diëtist nodig heeft voor het opstellen van:
– analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens;
– het opstellen van een persoonlijk dieetadvies.
U bent hier niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.